Chính sách bảo hành tại đồ da thật handmade AZ

 Đồ da thật handmade AZ thực hiện chế độ bảo hành nhằm đảm bảo chất lượng của sản phẩm mà quý khách mới mua, để đề phòng những khuyết tật của vật liệu hoặc do sản xuất. Theo các điều khoản và điều kiện được trình bày phía sau, Đồ da handmade thật AZcam kết sửa chữa lại miễn phí các hư hỏng do sản xuất chi tiết như sau:

– Bảo hành 2 năm về lỗi sản xuất : 

+ Lỗi tuột chỉ, bục chỉ do thắt nút lỏng hoặc chất lượng chỉ kém, không bảo hành về lỗi đứt chỉ do ngoại lực tác động

+ MỘT ĐỔI MỘT với trường hợp da bị hỏng do chất lượng da kém, không bảo hành về lỗi hỏng da do ngoại lực tác động, da mòn do cọ sát nhiều, da mục+hỏng do khách hàng bảo quản không đúng cách, để sản phẩm trong môi trường bất lợi cho đồ da

+ MỘT ĐỔI MỘT với trường hợp sai mẫu mã, kích thước khách hàng đặt.

+ Sửa chữa và thay thế các phụ kiện bị gãy, hoen, có lỗi từ khi sản xuất, không bảo hành về lỗi phụ kiện gãy, hoen do ngoại lực tác động, do sản phẩm bị bảo quản trong môi trường bất lợi.

– Bảo trì suốt đời cho sản phẩm : làm sạch, đánh xi và làm mới sản phẩm.

Note: Không bảo hành, bảo trì với các sản phẩm thuộc mục Thanh Lý

 Quy trình bảo hành, bảo trì:

– Khách hàng gửi/mang sản phẩm qua cửa hàng AZ tại số 71 ngõ quan thổ 1, Tôn Đức Thắng, Hà Nội. Đồ da thật handmade AZ có trách nhiệm bảo hành, bảo trì và gửi lại sản phẩm cho khách hàng chậm nhất là sau 7 ngày kể từ ngày khách hàng có thông báo yêu cầu bảo hành, bảo trì.

CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ TIN DÙNG VÀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA ĐỒ DA THẬT HANDMADE AZ!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *