Quy trình thuộc da căn bản

Giai đoạn 1 (tiền thuộc, thuộc)

1. Da sống (từ cơ sở giết mổ).

2. Da tươi (da bẩn do bầy nhầy, chất bẩn, máu…

3. Da ướp muối (5-7 ngày).

4. Hồi tươi: giúp da chuyển về trạng thái ban đầu (giống vừa lột mổ), tẩy bẩn…

5. Tẩy lông: giảm liên kết giữa lông và da, sau đó tách hẳn giữa lông-da.

6. Ngâm vôi: da trương nở, tạo ĐK cho hóa chất thẩm thấu và liên kết với da, hỗ trợ cho tẩy lông (gọi là da vôi).

7. Xẻ da: Da mặt và da ruột. Foulons: rửa da, tẩy vôi (Ca(OH)2

8. Làm mềm: men hóa, thời gian ngắn, nhiệt độ tăng dần, loại bỏ tạp chất, da mềm dẻo, co dãn, trắng mịn…

9. Axit-muối: tạo pH thích hợp cho da, NaCl và H2SO4. Bảo quản da, diệt khuẩn (gọi là da trần).

10. Thuộc da trần bằng crom: dùng gốc Cr2O3 . Da có tăng độ bền, chịu axit, nhiệt, dẻo, dai.

11. Ủ kín: được bảo quản trong nilon. Da được chồng lên nhau, bọc cẩn thận.

Giai đoạn 2 (Tái thuộc-nhuộm)

1. Da wetblue có pH=3,5-3,8 phải qua quá trình trung hòa (thùng quay), dùng chất kiềm, tạo điều kiện cho các chất nhộm, dầu liên kết với da trong công đoạn kế tiế: điều chỉnh bề dày, da mặt WB và da ruột WB.

2. Tái thuộc: trong trường hợp cần thiết, dùng chất vô cơ, phụ gia để tăng đặc tính mới (theo đặt hàng). Tiến hành dùng chất thuộc và trợ thuộc. Giúp cho liên kết tốt (rất quan trọng).

3. Ăn dầu: làm mềm da, cảm giác (felling), sau công đoạn này gọi là da mộc.

4. Nhuộm: theo yêu cầu sử dụng (gọi là da nhuộm). • Đối với da ruột: nhuộm cần hãm axit (dùng HCOOH). • Đối với da mặt: tiến hành phức tạp (thường ủ qua đêm), sấy chân không, phơi, vò mềm, căng, đo… • Phơi: giảm độ ẩm thích hợp. • Quay mềm khan: làm vỡ nối liên kết giả sau khi phơi, làm da mềm, tránh hiện tượng chai cứng. • Căng: làm da phẳng, tăng diện tích. • Đo: tính bằng bia, xác định diện tích thật của tấm da.

Giai đoạn 3 (hoàn thiện)

1. Da mặt tốt: độ dày, mềm dẻo, màu sắc, độ đồng đều,ít khuyết tật (có thể sơn lấp được).

2. Da mặt xấu: nhiều khuyết tật (không thể dùng sơn phủ được), công đoạn trước kém…

3. Da ruột: có thể dùng PU để sơn giả mặt, tiến hành tương tự theo công đoạn chính nhưng đơn giản hơn.

Phương pháp cơ bản hoàn thiện

1. Da tốt: đơn giản trong công đoạn sơn, dùng sơn lót, đem in nổi (nếu yêu cầu). Sơn theo màu yêu cầu của mặt hàng. Màu theo yêu cầu, cuối thường phun lớp bóng.

2. Đối với da xấu: qua công đoạn mài mặt.

Các tương tác cơ bản. Cơ chế tương tác giữa da và hoạt chất trong QT ướt.

Tương tác cơ bản: Hầu hết sử dụng QT ướt trong thuộc da (nước và hóa chất), xảy ra trong foulons:

• Tương tác giữa da – dung dịch.

• Tương tác giữa da – thành TB.

• Tương tác giữa các con da.

• Tự tương tác khi trong mỗi con da khi tự co bóp.

1. Da liên tục bị tương tác và nóng dần lên.

2. Da liên tục bị co gập và dãn.

3. Mao quản của các sợ collagen liên tục bị nới lỏng.

4. Dung dịch hấp phụ vào cấu trúc da

5. Nguy cơ làm trầy da do va chạm (tài liệu).

Cơ chế tương tác giữa da-hóa chất trong QT ướt

1. Các hoạt chất khuếch tán về bề mặt da.

2. Các hoạt chất hấp phụ trên bề mặt da.

3. Các hoạt chất khuếch tán vào bên trong da.

4. Các hoạt chất liên kết với sợ collagen.

Các thông số kỹ thuật trong quá trình ướt Hiệu quả quá trình ướt được đánh giá chủ yếu dựa vào khả năng liên kết giữa hoạt chất và da, phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Kỹ thuật rất quan trọng và có quan hệ tương hỗ lẫn nhau.

1. Tỷ số k là tỷ lệ lượng nước-hóa chất/Da NL.

2. Thời gian diễn ra quá trình phản ứng.

3. Nồng độ hoạt chất tham gia phản ứng.

4. Nhiệt độ dung dịch.

5. Tuổi dung dịch (số lần tái sử dụng ,m).

6. Cường độ: cường độ cơ học (vận tốc foulons).

Tỷ số k là tỷ lệ lượng nước-hóa chất/Da NL.Là tỷ lệ giữa lượng nước, hóa chất và KL da nguyên liệu.Tùy vào các công đoạn khác nhau được chọn khác nhau như tính cho: da tươi, da muối, da vôi, da trần, da phèn WB, da mộc… Ví dụ: k=2.0 trong công đoạn da tươi cho mẻ da 5500kg thì: lượng nước là 11000kg, 5,5 kg soda (0.1%), chất diệt khuẩn 11kg (0.2%).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *