Ví đôi nam nữ da bò thật, 100% da bò nhập khẩu, thiết kế tinh tế